Wiedza i doświadczenie.
Jesteśmy z Państwem od 2000 roku.

Zaloguj się, żeby rejestrować się na seminaria i zbierać punkty         >

Masywny zator tętnicy płucnej u młodej kobiety w pierwszym trymestrze ciąży. Skuteczne leczenie streptokinazą. Powikłanie masywnym krwawieniem z dróg rodnych.

Prof. Adam Torbicki: Komentarz redakcyjny.
Kardiologia Polska 2004; Tom 60, Nr 5: 505 - 509.

Piotr Kukla, Jarosław Borowicz, Kazimierz Szczuka, Barbara Malarczyk, Mariusz Janowski, Andrzej Plato

Zatorowość płucna (ZP) jest jednym z najczęstszych stanów zagrożenia życia spowodowanych chorobami układu krążenia. Zmniejszenie śmiertelności w ZP można osiągnąć poprzez wczesne rozpoznanie i szybkie wdrożenie właściwego leczenia.

Echokardiografia wykonana przez doświadczonego echokardiografistę pozwala na zwykle jednoznaczne rozpoznanie ostrego zatoru tętnicy płucnej. Problemem pozostaje decyzja o włączeniu leczenia fibrynolitycznego czy tez chirurgicznego. Względnym przeciwwskazaniem do leczenia fibrynolitycznego jest ciąża.

W niniejszym artykule, autorzy przedstawili przypadek 27 - letniej kobiety, przyjętej do oddziału ginekologiczno - położniczego w 6 tygodniu ciąży. Pacjentka była przez 2 tygodnie unieruchomiona i dodatkowo otrzymywała leczenie hormonalne. W 9 tygodniu ciąży u pacjentki wystąpił masywny zator tętnicy płucnej, skutecznie leczony streptokinazą. Leczenie było powikłane krwawieniem z dróg rodnych i następową histerectomią. Decyzja o podjęciu leczenia streptokinazą została podjęta pomimo względnych przeciwwskazań, ze względu na krytyczny stan chorej. Po 2 dniach do leczenia włączono heparynę, a następnie doustny antykoagulant.

Komentując opisany przypadek autorzy przypominają, że ciąża jest stanem zwiększonego ryzyka prozakrzepowego. Dodatkowymi czynnikami ryzyka u przedstawionej pacjentki było unieruchomienie i leczenie hormonalne. Ponadto autorzy zwracają uwagę, że nadal zapomina się o profilaktyce choroby zatorowo - zakrzepowej u ludzi bardzo młodych, u których nie stwierdza się obciążeń kardiologicznych.

W komentarzu redakcyjnym podkreślono, że: 1/ cały okres ciąży jest okresem podwyższonego ryzyka zatorowości płucnej; 2/ nawet masywny, bezpośrednio zagrażający życiu zator płucny może być niemy elektrokardiograficznie; 3/ jedyną skuteczną metodą leczenia ZP jest przynajmniej częściowe natychmiastowe udrożnienie, do czego trzeba dążyć niemal bez względu na ryzyko terapii. W przypadku braku możliwości natychmiastowego przeprowadzenia embolektomii płucnej bezwzględne przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego prawie nie istnieją ( Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2000 roku wymieniają jedynie niedawno przebyte krwawienie śródczaszkowe i istotne klinicznie czynne krwawienie wewnętrzne).

 Imed


powrót 

Patronowali nam