Wiedza i doświadczenie.
Jesteśmy z Państwem od 2000 roku.

Zaloguj się, żeby rejestrować się na seminaria i zbierać punkty         >

Medius - seminaria i konferencje medyczne

Dokąd zmierzamy

Naszym celem jest tworzenie i udział w realizacji wydarzeń naukowo-edukacyjnych spełniających rosnące oczekiwania środowiska lekarskiego w zakresie nowoczesnego kształcenia. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z wybitnymi ekspertami dają nam duże możliwości działania. Poszukujemy zatem takich form szkolenia które dostarczą nie tylko aktualnej wiedzy czy ważnych, „gorących” tematów ale przede wszystkim pomogą w codziennej praktyce lekarskiej. Organizujemy duże kongresy jak i mniejsze kursy cykliczne. Konwencja wielu szkoleń odbiega od dotychczasowych typowych form wykładowego przekazywania wiedzy. Zależy nam na pokazaniu praktycznych problemów w zakresie omawianych zagadnień. Przedstawiamy i komentujemy nowe standardy i wzorce. Prezentowane są przypadki kliniczne w celu pokazani praktycznego zastosowania aktualnej wiedzy medycznej.

W ten sposób chcemy mieć swój udział w misji pracy lekarskiej, którą jest skuteczna diagnostyka i leczenie pacjentów - w sposób nowoczesny i oparty na silnych dowodach naukowych.


Co zrobiliśmy

Medius od 11 lat zajmuje się organizacją kursów, sympozjów i konferencji kierowanych do środowiska medycznego. Były to wydarzenia naukowo-edukacyjne trwające kilka dni i gromadzące do 1000 uczestników oraz ponad 500 jednodniowych kursów z różnych dziedzin medycyny. Ostatnie spotkania z naszym udziałem to Neonatologiczna Szkoła Zimowa w Wiśle-marzec 2010 i marzec 2011, ESPGHAN Hepatology Summer School w Krakowie-maj 2010, VI Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Mikołajkach- maj 2010, Warszawskie Forum Żywieniowe-listopad 2010, Warszawskie Dni Dermatologiczne-listopad 2010, Konferencja Układ Krążenia – najnowsze kierunki postępowania terapeutycznego-maj 2011, XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Mikołajkach-czerwiec 2011. Na współpracę z nami zdecydowało się wielu znakomitych przedstawicieli świata medycyny, między innymi profesor Maciej Kaczmarski, profesor Piotr Socha, profesor Janusz Książyk, profesor Jerzy Kruszewski, profesor Jacek Sieradzki, profesor Wiesław Gliński, profesor Janusz Świetliński, profesor Piotr Pruszczyk, profesor Stanisław Sierakowski.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Rekomendacje

 

W dniach 11-14 czerwca 2011 roku obradował w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. To statutowy kongres polskich reumatologów obywający się do tej pory co 4 lata. W Zjeździe poza lekarzami specjalistami reumatologami i lekarzami przygotowującymi się do specjalizacji wzięli również udział przedstawiciele organizacji pacjentów, pielęgniarki i profesjonalistki zdrowia, ortopedzi, rehabilitacji oraz zaproszeni gości z innych dyscyplin medycznych. W sumie brało udział około 1400 osób.

Jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zwróciłem się do firmy MEDIUS z propozycją współpracy przy organizacji Zjazdu. Firmie tej powierzyłem wszystkie czynności związane z przygotowaniem wydarzenia oraz jego przebiegiem. A więc począwszy od przygotowania bazy adresowej potencjalnych uczestników, druku i wysyłania poszczególnych komunikatów zjazdowych, prowadzenia korespondencji, przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa, zbierania opłat zjazdowych, planów zakwaterowania, informowania potencjalnych uczestników o ich aktualnym statusie, korespondencja ze spikerami i zaproszonymi gośćmi, zbieranie streszczeń zjazdowych. Ale też pozyskiwanie nowych sponsorów oraz realizacja formalności ze wszystkimi sponsorami. I wiele, wiele innych czynności.

Na uwagę zasługuje profesjonalizm świadczonych usług i dostosowanie ich do naszych indywidualnych potrzeb.

Pomimo obiektywnych trudności wynikających z odległych lokalizacji siedzib firmy MEDIUS, Komitetu Organizacyjnego i miejsca obrad oraz niezwykle krótkiego okresu czasu przeznaczonego na organizacje Zjazdu - bo zaledwie 3 miesięcznego - cały proces logistyczny odbywał się bez najmniejszych zastrzeżeń.

Bardzo sprawnie przebiegał proces rejestracji uczestników, współpraca ze sponsorami oraz organizacja obrad. Atrakcyjnie zorganizowane były także towarzyskie spotkania uczestników. Warto także podkreślić wielkie zaangażowanie pracowników firmy MEDIUS w przygotowania do Zjazdu, które często przekraczało zakres obowiązków uzgodnionych z Komitetem Organizacyjnym.

Po zakończeniu Zjazdu Komitet Organizacyjny otrzymał szczegółowe i niebudzące wątpliwości rozliczenie finansowe całości wydarzenia.

W związku z tym mogę z całym przekonaniem rekomendować usługi firmy MEDIUS tym, którym zależy na rzetelnie i profesjonalnie przygotowanych i przeprowadzonych wydarzeniach. Wszystkim zainteresowanym polecam firmę MEDIUS jako sprawdzonego i godnego zaufania partnera - nawet w niełatwych okolicznościach.

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

pobierz wersję PDF


Firma Medius Sp. z o.o. była współorganizatorem Jesiennych Spotkań Dermatologicznych w listopadzie 2010 roku w Warszawie organizowanych przez Klinikę Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Miejscem konferencji, która zgromadziła około 500 uczestników był hotel Novotel. Organizacja spotkania stała na bardzo wysokim poziomie, a zespół Mediusa wykazał duży profesjonalizm i elastyczność. Na uwagę zasługuje też bardzo skuteczna promocja spotkania wśród lekarzy oraz współpraca z firmami farmaceutycznymi sponsorującymi konferencję.

Z przyjemnością polecam firmę Medius jako sprawdzonego i solidnego partnera przy organizacji takich wydarzeń.

Prof. dr hab. med. Wiesław Gliński
Kierownik Kliniki Dermatologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci powierzono mi organizację VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego tego Towarzystwa, które odbyło się w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, w maju 2010 roku. Jako przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zwróciłem się o pomoc w organizacji Sympozjum do firmy Medius. W ścisłej współpracy z Komitetem Naukowym i Organizacyjnym Sympozjum firma dokonała edycji programu Sympozjum i publikacji naukowych, czuwała nad sprawnym przebiegiem organizacyjnym i logistycznym obrad a także zabezpieczyła uczestnikom bazę hotelową oraz atrakcyjny program socjalno – kulturalny. Uczestnicy Sympozjum wywieźli z Mikołajek najlepsze wrażenia i wspomnienia co znalazło wyraz m.in. w ponad 50 podziękowaniach i opiniach nadesłanych na ręce Komitetu Organizacyjnego.

Rekomenduję Medius tym wszystkim, którzy planują organizację spotkań naukowych lub szkoleniowych, zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak regionalnym, jako firmę wiarygodną i bardzo sprawną organizacyjnie.

Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
VI Sympozjum PTGHiŻD


Współpracę z firmą Medius rozpocząłem w roku 2006 jako wykładowca podczas kursów „Ewolucja trendów leczenia w astmie i POChP” . Następnie w roku 2009 jako koordynator merytoryczny uczestniczyłem w organizacji i przebiegu cyklu konferencji „Alergia-co nowego w roku 2009”. W roku następnym wspólnie zorganizowaliśmy serię kursów „Alergia-jak nowocześnie rozpoznawać i leczyć”. Spotkania odbywały się w kilkunastu miastach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie gromadziły liczne grono uczestników i były bardzo dobrze zorganizowane. Firma Medius wykazywała dużą sprawność w pozyskiwaniu funduszy od sponsorów spotkań.
Polecam zatem firmę Medius jako sprawnego i solidnego partnera przy organizacji wydarzeń naukowo-edukacyjnych adresowanych do środowiska medycznego.

Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Konsultant Krajowy z Dziedziny Alergologii


Firma Medius Sp. z o.o. zajmowała się stroną logistyczną organizowanej przeze mnie konferencji „Układ krążenia – najnowsze kierunki postępowania terapeutycznego” w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Moje doświadczenia ze współpracy są bardzo pozytywne. Organizacja konferencji przebiegała sprawnie, nie wystąpiły żadne problemy. Została przygotowana profesjonalna strona internetowa oraz nie budząca zastrzeżeń obsługa poligraficzna. Podczas trwania spotkania sprawnie funkcjonowało biuro konferencyjne oraz obsługa cateringowa. Należy także podkreślić wysoką sprawność firmy Medius we współpracy ze sponsorami wydarzenia oraz rzetelne rozliczenie finansowe. Niewątpliwie atuty firmy to rzetelne i fachowe podejście do zagadnienia, jak również otwartość i zaangażowanie. Dotychczasowa współpraca daje podstawy do twierdzenia, że Medius doskonale poradzi sobie z organizacją takich wydarzeń.

Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
Kierownik Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Od 3 lat firma Medius jest organizatorem logistycznym cyklu Interdyscyplinarnych Szkół Zimowych – Postępy w Neonatologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Spotkania te mają charakter ogólnopolski, często z udziałem licznych wykładowców zagranicznych. Na podstawie tych doświadczeń, rekomenduję Medius jako wiarygodnego, rzetelnego i sprawnego organizatora. Na podkreślenie zasługuje duża sprawność tej firmy w pozyskiwaniu sponsorów spotkań, elastyczność we współpracy z organizatorem naukowym i łatwość przenoszenia materiałów spotkań do publikacji w piśmiennictwie medycznym.

Prof. dr hab. med. Janusz Świetliński
Śląski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neonatologii


powrót 

Patronowali nam